ילדים רבים סובלים בבית ספר יסודי מדחייה חברתית. ילדים בכיתה מתנהגים לעתים קרובות כלפי חבר כיתתם באכזריות.

כיצד ניתן להסביר את זה ומה ניתן לעשות?

חנה גרפי- פישר פיתחה שיטת טיפול שמבוססת על תפיסה ברורה וחדשנית, שטרם נשמעה בתיאוריה ובמחקר הישראלי והבינלאומי וכן בתחומי הטיפול והחינוך הקיימים בארץ ובעולם.

על פי תפיסה זו יש להתייחס אל דחייה חברתית ותופעות אכזריות בגיל בית ספר יסודי כנובעות וקשורות לשלב ההתפתחותי. הילדים אינם אכזריים בגיל הזה, אלא, עוברים שלב התפתחותי.

בהתאם לתפיסה זו המוצגת בספר "ילדים דחויים חברתית" בהוצאת רסלינג (2015) ובספר (לקראת פרסום) "מדחייה חברתית לילד שמח בבית ספר" בהוצאת כרמל (2018), מצליחה שיטת הטיפול ב"מעטפות" לחולל שינוי מהיר במצבם החברתי של הילדים הדחויים חברתית.

הטיפול שניתן לילדים הסובלים ממצוקה חברתית כולל שני חלקים:

  1. חלק ראשון שנמשך כחודש - "טיפול במעטפות": שיפור מהיר של המצב החברתי בכיתה.
  2. חלק שני שנמשך בין חצי שנה לשנה: טיפול מעמיק בגורמים שהובילו לדחייה חברתית.

בנוסף, חנה גרפי פישר מלמדת פסיכולוגים, תרפיסטים, יועצים חינוכיים, צוותים חינוכיים את הגישה שפיתחה לפיה, התפתחות נפשית בגיל בית ספר יסודי הינה משמעותית ביותר ומחייבת תפיסה חדשה שמשנה והופכת את יסודות ההבנה והחינוך של ילדים בגיל בית ספר יסודי.

  • חדש!! דחייה חברתית בגיל ההתבגרות
  • טיפול מהיר (5-10 מפגשים) בקשיים חברתיים בגיל ההתבגרות.

מזל טוב ליציאת הספר


ילדים רבים סובלים בבית ספר יסודי מדחייה חברתית. ילדים בכיתה מתנהגים לעתים קרובות כלפי חבר כיתתם באכזריות.  

כיצד ניתן להסביר את זה ומה ניתן לעשות?

חנה גרפי- פישר פיתחה שיטת טיפול שמבוססת על תפיסה ברורה וחדשנית, שטרם נשמעה בתיאוריה ובמחקר הישראלי והבינלאומי וכן בתחומי הטיפול והחינוך הקיימים בארץ ובעולם.

על פי תפיסה זו יש להתייחס אל דחייה חברתית ותופעות אכזריות בגיל בית ספר יסודי כנובעות וקשורות לשלב ההתפתחותי. הילדים אינם אכזריים בגיל הזה, אלא, עוברים שלב התפתחותי.

בהתאם לתפיסה זו המוצגת בספר "ילדים דחויים חברתית" בהוצאת רסלינג (2015) ובספר (לקראת פרסום) "מדחייה חברתית לילד שמח בבית ספר" בהוצאת כרמל (2018), מצליחה שיטת הטיפול ב"מעטפות" לחולל שינוי מהיר במצבם החברתי של הילדים הדחויים חברתית.

הטיפול שניתן לילדים הסובלים ממצוקה חברתית כולל שני חלקים:

  1. חלק ראשון שנמשך כחודש - "טיפול במעטפות": שיפור מהיר של המצב החברתי בכיתה.
  2. חלק שני שנמשך בין חצי שנה לשנה: טיפול מעמיק בגורמים שהובילו לדחייה חברתית.

בנוסף, חנה גרפי פישר מלמדת פסיכולוגים, תרפיסטים, יועצים חינוכיים, צוותים חינוכיים את הגישה שפיתחה לפיה, התפתחות נפשית בגיל בית ספר יסודי הינה משמעותית ביותר ומחייבת תפיסה חדשה שמשנה והופכת את יסודות ההבנה והחינוך של ילדים בגיל בית ספר יסודי.

  • חדש!! דחייה חברתית בגיל ההתבגרות
  • טיפול מהיר (5-10 מפגשים) בקשיים חברתיים בגיל ההתבגרות.
ספר חדש!
מזל טוב ליציאת הספר!