בעיות חברתיות \ קשיים חברתיים

בתקופת הילדות התיכונה (בעיקר בכיתות ג'-ו'), עולות בעיות חברתיות שונות וכן עולה כמות הילדים הסובלים מקשיים חברתיים. בעיות חברתיות בגיל זה אצל ילדים, מתמקדות בעיקר סביב נושאים חברתיים כמו: הדדיות, שיתוף פעולה, הבנה ופעולה על פי עקרונות חברתיים.

במסגרת הכיתה ניתן לזהות שני תחומים עיקריים בהם קיימות בעיות חברתיות אצל ילדים. תחום ראשון זה חוסר יכולתם של ילדים להתמודד עם תוקפנות ותסכול, כאשר הם מגיבים בדרך לא תואמת את הגיל כמו: אלימות, בכי וכד'. תחום השני, הוא בחוסר היכולת לראות ולהבין את נקודת המבט של האחר ולהתחשב בו.

פעמים, קשיים אלה קשורים לבעיות רגשיות אצל ילדים אך פעמים רבות, אין קשר בין הבעיות החברתיות אצל הילדים לבעיות רגשיות והדבר נובע מעיוותי חשיבה אופייניים לגיל. ( לדוגמא: אם ילד ציפה שמישהו יזמין אותו, או שייבחרו אותו, או שיגידו לו משהו, וזה לא קרה, אז משתלטת מחשבה- אף אחד לא רוצה אותי, אני דחוי וכו'). פעמים רבות, קשיים חברתיים ובעיות חברתיות אצל ילדים קשורות לסיבות כאלה ואחרות ויש לבדוק כל קושי ובעיה לגופה.